Scholen en culturele instellingen: samen maken we de Hengelose leerlingen cultuurwijs!

Cultuureducatie is de basis voor het leren van vandaag. In Hengelo werken culturele instellingen, scholen voor po en (v)so, de gemeente en kennispartner pabo Saxion samen onder de naam CultuurwijsHengelo om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel te laten worden van het lesprogramma.

CultuurwijsHengelo op school
Bekijk  het concrete activiteitenprogramma:
Kunst op School
Online aanbod
ICC-Wijkprojecten