Nieuws en evenementen

Een nieuwe ronde, nieuwe kansen: Cultuureducatie met Kwaliteit krijgt vervolg met een derde periode (2021 - 2024).

"Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kunst- en cultuureducatie", zegt minister Van Engelshoven (OCW). Daarom wordt het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortgezet met een derde periode, van 2021 - 2024. Natuurlijk doet Hengelo mee... het plan is inmiddels ingediend. (oktober 2020).

MEER

Evaluatie Kunst op School en ICC Wijkprojecten 2019 -2020: scholen best tevreden.

Door de lockdown van maart -juni ging ongeveer 25% van de cultuurontmoetingen niet door. In de jaarlijkse evaluatie werd gevraagd hoe de activiteiten bevieln die wèl doorgingen. Dat viel niet tegen. (september 2020)

MEER

Kennisdossiers Cultuureducatie over procesgericht onderwijs en de borging van leerlijnen.

Penvoerder Oyfo van CultuurwijsHengelo werkt samen met diverse partners (o.m. scholen, culturele instellingen, pabo Saxion), maar ook met de andere CmK-penvoerders in Overijssel. Door die uitwisseling ontstaan waardevolle inzichten, die onder meer gedeeld worden in Kennisdossiers. (juli 2020).

MEER

Praktische tips om kinderen thuis aan het werk te zetten met Kunst & Cultuur.

Zelfstandig thuis aan de slag met inspirerende (en leerzame) activiteiten rond Kunst & Cultuur. Geen ellenlange lijst, maar gewoon zes goede voorbeelden die werken. Voor groepsleerkrachten en ouders (en ook voor onszelf, eerlijk gezegd). (maart 2020). Plus En een tweede pagina met 6 links (april 2020).

MEER

Training 'het Jonge Kind' voor educatief medewerkers.

Cultuureducatie met jonge kinderen (0-8 jr) is heel bijzonder en wordt steeds belangrijker. Veel scholen werken immers aan een Integraal Kindcentrum. Daarom is er voor educatief medewerkers een training om de eigen deskundigheid up to date te maken (februari 2020).

MEER

Ook cultuureducatie buiten het CmK-programma.

Er komt in Hengelo van alles de school binnen, ook buiten het ‘gewone’ programma voor cultuureducatie om. Zo is er aandacht voor ‘onze’ April-meistakingen bijvoorbeeld, en voor onze moskee. Icc'ers maken kennis met die educatieprogramma's tijdens de vijf bijeenkomsten die ze jaarlijks bijwonen.

Cultuureducatie... wat levert dat eigenlijk op?

Al sinds 2012 is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van kracht, waar ook CultuurwijsHengelo gebruik van maakt. Het Fonds liet onderzoeken of alle inspanningen wel een werkend geheel opleveren. In april 2019 verscheen er een rapport. Is cultuureducatie inmiddels 'iets leuks op de vrijdagmiddag' voorbij?

Artikel over Cultuureducatie-aanpak Hengelose Dr. A. Kuyperschool.

De programma's van CultuurwijsHengelo zijn maar instrumenten. De school moet ze zelf laten werken voor de eigen leerlingen. Hoe je dat doet? Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) schetste een boeiend beeld van Hengelose Dr. A. Kuyperschool. Daar heeft cultuureducatie bijzonder de aandacht.

"Dit is eigenlijk geen kunst, ik noem het vermaak." (Justin, 12)

Hengelose scholieren gaan actief aan de slag tijdens het bezoek aan de expositie 'De Poëzie van het Mechanische' in Zaal Zuid. Naar volle tevredenheid. (foto: Robin Hilberink, Tubantia)

Praat mee over de toekomst van cultuureducatie.

Wat moeten kinderen weten over kunst & cultuur? Waar gaat cultuureducatie zich over een paar jaar mee bezighouden? De ontwikkelteams van Curriculum.nu werken eraan. Het team wil graag input van scholen en leerkrachten.

'Kunst Op School' 2018 - 2019 in januari pas echt goed van start!

Januari 2019 - de meeste Kunst op School schoolprojecten gaan weer van start! Een deel (met name de voorstellingen) was al eerder begonnen. Met welke onderwerpen gaan de Hengelose groepen aan de slag in het programma 2018-2019?

ICC Wijkprojecten 2018 - 2019

Er wordt alweer hard gewerkt aan de nieuwe projecten voor cultuureducatie voor de vier wijken waarin Hengelo in dit verband is ingedeeld.

1100 zombies op de markt van Hengelo

Leerlingen aan het dansen krijgen? Ha! In Hengelo stonden op vrijdag 18 mei niet minder dan 1163 kinderen op de markt om samen een dans uit te voeren. (foto: Sander Jongsma TV Oost)

Tekenwedstrijd met Rusland!

Hoe zien Russische kinderen Nederland? En hoe zien Nederlandse kinderen Rusland? De Rotaryclub Hengelo-Driene organiseert i.s.m. Oyfo Kunst & Techniek een tekenwedstrijd voor groepen 7 & 8 van het p.o., en voor het v.o.

Bijscholing Onderzoekend Leren voor vrijwilligers educatie

In de samenleving en dus ook het onderwijs is Onderzoekend leren steeds meer van belang om essentiële vaardigheden voor later op te doen. Voor leerkrachten... maar ook voor anderen die bij educatie zijn betrokken, zoals vrijwilligers en suppoosten.

Educatieve tentoonstelling CollectSelect

Zo'n duizend leerlingen bezochten CollectSelect, een educatieve tentoonstelling waarin kunst uit collecties gecombineerd wordt met eigentijds werk van nu.

Kinderen blij met samenwerking met Armonia

Er valt veel te winnen als een school samenwerkt met een muziekvereniging. Eigenlijk wordt iedereen daar blij van!

Convenant Cultuureducatie Hengelose scholen en de gemeente

Cultuureducatie doet het goed in Hengelo. Zo goed dat alle scholen het Convenant Cultuureducatie in november tekenen. Zodat het nog beter en mooier wordt!

MEER

Leg vast die cultuurontmoeting!

Niets mooier dan nagenieten van een geweldige cultuurontmoeting. Of bij nader inzien toch wel: de voorpret van iets dat nog gaat komen. In beide gevallen zijn mooie foto's een krachtig hulpmiddel. Helpt u mee? Maken uw leerlingen ook foto's?

Cultuurwijs Hengelo in het kort

Co-creatie en vraag centraal

Samenwerken is het devies. Niks beperkte keuze uit vooraf ontwikkeld aanbod. Scholen en instellingen overleggen met elkaar hoe de cultuurontmoeting wordt ingevuld. De cultuuractiviteit sluit daardoor beter aan op het schoolwerkplan, met als resultaat: meer effect, sterkere betrokkenheid, breder draagvlak.

KOS en ICC wijkprojecten

Globaal onderscheidt cultuureducatie in Hengelo twee stromen: een meer aanbodgerichte (KOS) en een meer vraaggerichte (ICC-wijkprojecten). Het verschil is klein, want cultuurontmoetingen vanuit beide stromen worden zo opgezet, dat ze aansluiten op de leerlijnen van een school. Ofwel: afstemming, overleg.

Organisatie Cultuurwijs Hengelo

Cultuurwijs Hengelo is het programma voor cultuureducatie in Hengelo, in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De invulling en uitvoering ervan is in handen van de Commissie Kunsteducatie. In die commissie (voorgezeten door de Gemeente Hengelo)zijn de basisscholen en alle culturele instellingen van Hengelo vertegenwoordigd.

Contact

Penvoerder voor Cultuurwijs Hengelo is Oyfo, de organisatie voor kunst en techniek. De contactpersoon is Emiel Bennink. Contactgegevens: zie hiernaast.