Nieuws en evenementen

Convenant Cultuureducatie Hengelose scholen en de gemeente

Cultuureducatie doet het goed in Hengelo. Zo goed dat alle scholen het Convenant Cultuureducatie in november tekenen. Zodat het nog beter en mooier wordt!

MEER

ICC Wijkprojecten 2017 - 2018

Er wordt alweer hard gewerkt aan de nieuwe projecten voor cultuureducatie voor de vier wijken waarin Hengelo in dit verband is ingedeeld.

'Kunst Op School' programma 2017 - 2018

Yes! Net als andere jaren zijn weer alle disciplines in het programma vertegenwoordigd: dans, drama, beeldende kunst, film, literatuur, cultureel erfgoed, muziek, muziektheater. En een aantal cross-overs!

Leg vast die cultuurontmoeting!

Niets mooier dan nagenieten van een geweldige cultuurontmoeting. Of bij nader inzien toch wel: de voorpret van iets dat nog gaat komen. In beide gevallen zijn mooie foto's een krachtig hulpmiddel. Helpt u mee? Maken uw leerlingen ook foto's?

Meedoen aan het programma 'Muziekimpuls'

Cultuurwijs is het programma dat door de Commissie Kunsteducatie wordt uitgewerkt en aangestuurd. Voor scholen die voor muziek een zelfstandige koers willen volgen met meer diepgang, is er een extra programma: Muziekimpuls.

Cultuurwijs Hengelo in het kort

Co-creatie en vraag centraal

Samenwerken is het devies. Niks beperkte keuze uit vooraf ontwikkeld aanbod. Scholen en instellingen overleggen met elkaar hoe de cultuurontmoeting wordt ingevuld. De cultuuractiviteit sluit daardoor beter aan op het schoolwerkplan, met als resultaat: meer effect, sterkere betrokkenheid, breder draagvlak.

KOS en ICC wijkprojecten

Globaal onderscheidt cultuureducatie in Hengelo twee stromen: een meer aanbodgerichte (KOS) en een meer vraaggerichte (ICC-wijkprojecten). Het verschil is klein, want cultuurontmoetingen vanuit beide stromen worden zo opgezet, dat ze aansluiten op de leerlijnen van een school. Ofwel: afstemming, overleg.

Organisatie Cultuurwijs Hengelo

Cultuurwijs Hengelo is het programma voor cultuureducatie in Hengelo, in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De invulling en uitvoering ervan is in handen van de Commissie Kunsteducatie. In die commissie (voorgezeten door de Gemeente Hengelo)zijn de basisscholen en alle culturele instellingen van Hengelo vertegenwoordigd.

Contact

Penvoerder voor Cultuurwijs Hengelo is Oyfo, de organisatie voor kunst en techniek. De contactpersoon is Emiel Bennink. Contactgegevens: zie hiernaast.