Nieuws en evenementen

Tekenwedstrijd met Rusland!

Hoe zien Russische kinderen Nederland? En hoe zien Nederlandse kinderen Rusland? De Rotaryclub Hengelo-Driene organiseert i.s.m. Oyfo Kunst & Techniek een tekenwedstrijd voor groepen 7 & 8 van het p.o., en voor het v.o.

Xpeditie Cultuureducatie 2018

Op woensdag 16 mei vindt alweer voor de vierde keer het provinciale congres over cultuureducatie plaats. Locatie dit keer: De Gasfabriek in Deventer.

'Kunst Op School' 2017 - 2018 is van start!

Januari 2018 - de Oyfo schoolprojecten zijn weer losgebarsten! Begin januari is een groot deel van de leerlingen van de Hengelose basisscholen begonnen met Oyfo schoolprojecten uit het programma / Kunst op School' 17-18.

Bijscholing Onderzoekend Leren voor vrijwilligers educatie

In de samenleving en dus ook het onderwijs is Onderzoekend leren steeds meer van belang om essentiƫle vaardigheden voor later op te doen. Voor leerkrachten... maar ook voor anderen die bij educatie zijn betrokken, zoals vrijwilligers en suppoosten.

Educatieve tentoonstelling CollectSelect

Zo'n duizend leerlingen bezochten CollectSelect, een educatieve tentoonstelling waarin kunst uit collecties gecombineerd wordt met eigentijds werk van nu.

Kinderen blij met samenwerking met Armonia

Er valt veel te winnen als een school samenwerkt met een muziekvereniging. Eigenlijk wordt iedereen daar blij van!

Convenant Cultuureducatie Hengelose scholen en de gemeente

Cultuureducatie doet het goed in Hengelo. Zo goed dat alle scholen het Convenant Cultuureducatie in november tekenen. Zodat het nog beter en mooier wordt!

MEER

ICC Wijkprojecten 2017 - 2018

Er wordt alweer hard gewerkt aan de nieuwe projecten voor cultuureducatie voor de vier wijken waarin Hengelo in dit verband is ingedeeld.

Leg vast die cultuurontmoeting!

Niets mooier dan nagenieten van een geweldige cultuurontmoeting. Of bij nader inzien toch wel: de voorpret van iets dat nog gaat komen. In beide gevallen zijn mooie foto's een krachtig hulpmiddel. Helpt u mee? Maken uw leerlingen ook foto's?

Cultuurwijs Hengelo in het kort

Co-creatie en vraag centraal

Samenwerken is het devies. Niks beperkte keuze uit vooraf ontwikkeld aanbod. Scholen en instellingen overleggen met elkaar hoe de cultuurontmoeting wordt ingevuld. De cultuuractiviteit sluit daardoor beter aan op het schoolwerkplan, met als resultaat: meer effect, sterkere betrokkenheid, breder draagvlak.

KOS en ICC wijkprojecten

Globaal onderscheidt cultuureducatie in Hengelo twee stromen: een meer aanbodgerichte (KOS) en een meer vraaggerichte (ICC-wijkprojecten). Het verschil is klein, want cultuurontmoetingen vanuit beide stromen worden zo opgezet, dat ze aansluiten op de leerlijnen van een school. Ofwel: afstemming, overleg.

Organisatie Cultuurwijs Hengelo

Cultuurwijs Hengelo is het programma voor cultuureducatie in Hengelo, in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De invulling en uitvoering ervan is in handen van de Commissie Kunsteducatie. In die commissie (voorgezeten door de Gemeente Hengelo)zijn de basisscholen en alle culturele instellingen van Hengelo vertegenwoordigd.

Contact

Penvoerder voor Cultuurwijs Hengelo is Oyfo, de organisatie voor kunst en techniek. De contactpersoon is Emiel Bennink. Contactgegevens: zie hiernaast.